Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego


Opiekunowie szkolnego Koła PCK:

  • Pani Barbara Daniel,
  • Pani Mariola Stręk,
  • Pani Wiesława Kozek

 

 


    Zbiórka 
    W miesiącu maju (13.05.2019-27.05.2019), tuż przed Dniem Dziecka PCK zorganizowało zbiórkę artykułów szkolnych, które zostały przekazane do Domu Dziecka "Hanka" w Dębicy.

Konkursy 

W dniu 27.11.2018r. odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu o tematyce antyalkoholowej „Jak dbam o zdrowie” kl. I – III oraz konkursu kl. IV – VIII „Zdrowie tylko jedno mam”.

Głównymi ich celami było: propagowanie mądrego, zdrowego stylu życia, zainspirowanie uczniów do działania w zakresie profilaktyki alkoholowej, przybliżenie wiedzy na temat negatywnych skutków picia alkoholu, propagowanie zdrowego, wolnego od nałogów stylu życia, a co najważniejsze łączenie dzieci w akcję antyalkoholową. Na uroczystym podsumowaniu odbyło się nagrodzenie zwycięzców nagrodami książkowymi zakupionym ze środków finansowych przekazanych przez Urząd Miejski w Sędziszowie Młp. pod patronatem GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. Mamy nadzieję, że będą się podobać. Nagrodzonych dzieci było aż 28. Wręczono, również nagrody pocieszenia, aby zachęcać dzieci do brania udziału w konkursach.