Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

Wycieczka


                                
                                 

                               W dniu 25 listopada  2016r. uczniowie klas III –VI Szkoły Podstawowej W Zagorzycach Dolnych , wraz  z  Panią Dyrektor Ewą Połeć i pełniącymi nad nimi opiekę nauczycielami złożyli wizytę w Urzędzie Gminy i Miasta w Sędziszowie Młp.

                         Uczniowie zostali przyjęci przez Sekretarza  Pana Jana Maronia . Podczas spotkania w Sali Ślubów  przedstawiciel władz gminnych  opowiedział o historii miasta i zabytkach, wśród których wyróżnia się ratusz, gdzie mieści się siedziba gminy. Dzieci dowiedziały się także , jak funkcjonuje Urząd i czym zajmują  się jego pracownicy, jaką  rolę pełnią poszczególne sołectwa, a zwłaszcza zamieszkiwane przez nich  Zagorzyce, jak i gdzie załatwić sprawę urzędową.Pan Sekretarz  przekazał uczniom także  drobne upominki. Później  dzieci zwiedziły jeszcze podziemia, gdzie miały okazję obaczyć wyremontowane zabytkowe piwnice Ratusza i poznać ciekawostki związane z tym miejscem.

                         Na koniec uczniowie otrzymali jeszcze słodkie upominki. Wszyscy  podziękowali za ciepłe przyjęcie i możliwość zapoznania się z pracą w instytucji, jaką jest Urząd Gminy i Miasta.
                         25 listopada  uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczyć w niezwykłej lekcji pt. Folklor regionu Podkarpacia, przygotowanej w Domu Kultury w Sędziszowie Młp. przez Zespół Pieśni i Tańca „Rochy”.

                         Zajęcia rozpoczął film edukacyjny na temat Rzeszowszczyzny, prezentujący informacje na temat geografii, grup etnicznych, strojów, instrumentów, muzyki, tańca i obyczaju, np. zwyczajów weselnych. W części warsztatowej uczniowie zgromadzonych szkół mogli się zapoznać ze strojami, tańcami i pieśniami charakterystycznymidla mieszkańców regionów Podkarpacia: Przeworska, Krosna, Lasowiaków i Rzeszowiaków.

                         Spotkanie zakończył konkurs dla przedstawicieli szkół, którzy pokazali, że uważnie uczestniczyli w warsztatach i zdobyli dużąwiedzę na temat regionu. Była to lekcja patriotyzmu, gdyż nie wolno zapominać, że to kultura ludowa jest największym źródłem tradycji i wyrazem miłości do ojczyzny.