Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

Z inicjatywy Pani Dyrektor Ewy Połeć wszyscy uczniowie naszej szkoły zostali przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy. Szkolenie poprowadził Pan Paweł Połeć -wykwalifikowany ratownik medyczny . Uczniowie uczyli się, jak rozpoznawać oznaki zatrzymania krążenia i oddechu, jak wyglądają czynności reanimacyjne oraz jak prawidłowo je wykonywać. Ćwiczyli układanie osoby poszkodowanej w pozycji bezpiecznej czyli bocznej. Dowiedzieli się także o podstawowych zasadach bezpiecznego postępowania w czasie udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu może przydać się każdemu z nas, dlatego tak ważne są takie zajęcia profilaktyczne.