Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

NOWA REFORMA EDUKACJIKuratorium Oświaty w Rzeszowie 

link do informacji o reformie edukacji,


Ministerstwo Edukacji Narodowej - serwis: reforma edukacji

http://reformaedukacji.men.gov.pl