Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego13 października społeczność szkolna  spotkała się, by uczcić Dzień Edukacji Narodowe. Na początku głos zabrała Pani Dyrektor , która przypomniała  zgromadzonym genezę święta. Później  Przewodnicząca Rady Rodziców podziękowała wszystkim pracownikiem szkoły za rzetelne  wypełnianie swoich obowiązków i opiekę nad uczniami.W dalszej kolejności  uczniowie klasy  6 i 7 , wspierani przez chór  z kl. 5  przedstawili program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem opiekunek SU Pani Barbary Basssara i Jolanty Kłósek oraz nauczyciela muzyki pana Mariusza Pazdana. Tym razem  przedstawienie miało charakter żartobliwy i  obrazowało nieustanne zmagania nauczycieli i uczniów. Nie zabrakło w nim   piosenek i  wierszy wyrażających wdzięczność za  trud włożony w  ich nauczanie i wychowanie. Uznanie widowni zyskał pokaz mody, prezentujący różne typy nauczycieli. Na zakończenie uczniowie złożyli życzenia wszystkim pracownikom naszej szkoły oraz wręczyli symboliczny  kwiat róży. Później  Pani Dyrektor  wręczyła   Nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom i pracownikom obsługi. W tym roku uhonorowani zostali :  Pani Barbara Bassara , Pani Ewa Darłak, , Pani Barbara Daniel, Pani  Jadwiga Bryg i konserwator Kazimierz Charchut. Dzień Edukacji Narodowe to święto, kiedy dzieci i młodzież mogą podziękować  wychowawcom, nauczycielom i pracownikom obsługi szkół. Także w naszej szkole staraliśmy się przeżyć tej dzień w  miłej i radosnej atmosferze.