Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

Spotkanie z gwarą

13 października w ramach realizacji programu Bezpieczna +uczniowie klasy 6 i 7 uczestniczyli w spotkaniu z Panią Katarzyną Róg – pracownikiem biblioteki, członkiem zespołu regionalnego Zagorzyce. Jest ona  badaczem gwary zagorzyckiej, który chętnie spotyka się z młodymi ludźmi, by opowiadać im, jakim skarbem jest nasz język, szanowanie tradycji i mowy przodków.  Uczniowie wysłuchali prelekcji na temat odmian języka i  odmienności  mowy w różnych rejonach naszego regionu. Mówiła o zaangażowaniu się w krzewienie polskiej kultury, pasji związanej ze zbieraniem wyrazów gwarowych. Gwara  wiejska charakteryzuje się odmiennym słownictwem, frazeologią i artykulacją. Zjawiska te mogli uczniowie zaobserwować oglądając fragmenty przedstawienia W Józkowej izbie (w wykonaniu zespołu obrzędowego z Zagorzyc) oraz słuchając przyśpiewek  ludowych ( w wykonaniu zespołu Rochy).Spotkanie zakończyła dyskusja na temat  wartości gwary i jej żywej obecności w domach rodzinnych uczniów, którzy sami mogli podać przykłady znanego im słownictwa gwarowego. Na koniec Pani Katarzyna przedstawiła prezentacje na temat  najciekawszych wyrazów gwarowych popularnych w miejscowości Zagorzyce i wyjaśniła ich źródła. Spotkanie było prawdziwą ucztą duchową dla  wszystkich zebranych na spotkaniu. Pani Katarzyna szybko nawiązała kontakt z uczniami. Odpowiadała także na ich pytania. Nasz gość ujął nas wszystkich swoją ogromną wiedzą, talentem oraz  barwnym sposobem opowiadania o sprawach dla wszystkich ważnych – naszej tradycji, naszym języku. Dziękujemy serdecznie Pani Katarzynie Róg  za przybycie do naszej placówki!  Jesteśmy przekonani, że język naszych dziadków nie zostanie zapomniany.