Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego


W A R S Z T A T Y


Internet – jak ocean – jest rozległy i ciągle się zmienia. 
Nikt nie jest tu prawdziwym mistrzem, nikt nie wie o nim wszystkiego.

 

 Ale podobnie jak mistrz nawigacji, możesz sporządzić mapę znanych mórz i wyliczyć, jak bezpiecznie żeglować po tych nieznanych.

                                                    G.HCandy, P.McGregor „Internet”

 
23 października w kl. III odbyły się pierwsze warsztaty dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zagrożeń  związanych z jego użytkowaniem. Dzieci z ogromnym zapałem brały czynny udział w dyskusji, formowały wnioski i wyrażały swoje opinie. Starały się przekazać oraz opisać emocje, które odczuwała poznana przez nich ofiara cyberprzemocy. 

Dzięki przygotowanej prezentacji, krótkim kreskówkom o Bacy i przygodach jego owieczek uczniowie nauczyli się wyciągać odpowiednie wnioski z danego typu zachowań, a nawet karcić złe postępowanie agresora.  Poznali również sposoby obrony przed cyberprzemocą. Głównym zaś wnioskiem z przeprowadzonych warsztatów okazało się powiedzenie „Nie rób drugiemu, co Tobie nie miłe", a szukaj pomocy i wsparcia u swych rodziców.Oto wybrane informacje z przeprowadzonych warsztatów:
 GDZIE SZUKAĆ POMOCY?Gdy jesteś świadkiem lub ofiarą cyberprzemocy, najlepiej poinformuj o tym rodziców lub inną zaufaną osobę dorosłą. Razem możecie zgłosić to konsultantom Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, dzwoniąc pod bezpłatny numer 116111 lub pisząc wiadomość w formularzu na stronie //116111.pl/napisz.
24 października
odbyły się kolejne warsztaty na tematy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Tym razem brały w nim udział dzieci z kl. I. Po raz pierwszy w swym życiu zetknęły się z zjawiskiem cyberprzemocy. Jednak po obejrzeniu dostosowanych do ich wieku, krótkich, tematycznych filmów oraz prezentacji sami potrafili już zdefiniować to nowe,
 trudne pojęcie. Chociaż nie posiadają jeszcze swojego konta na poczcie elektronicznej czy Facebooku, to będą pamiętali by zakładając je spełnić pewne warunki zasad bezpieczeństwa, a o pomoc będą prosić swoich rodziców i mówić o tym, co ich niepokoi.

 

25 października i 27 października
 odbyły się warsztaty z kl. VI a. Uczniowie doskonale radzili sobie rozwiązując quizy dotyczące cyberprzemocy i Internetu. Swoją wiedzę w tym temacie utrwalili oglądając wybrane filmy z serii "3, 2, 1 Internet" z Krzysztofem Hołowczycem oraz przygotowaną prezentację. Potrafili przytoczyć zasady obowiązujące w "wirtualnym świecie", który nie jest tak anonimowy jakby się mogło wydawać, a za złe postępowanie grożą konsekwencje.


 
 

26 października odbyły się warsztaty z kl. II. Również i ta grupa uczniów zapoznała sie ze wskaźnikami bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zjawiskiem cyberprzemocy. „Oprócz ogromnej „burzy mózgów” pojawiła się także scenka zaprezentowana przez dwie uczennice pt. „Nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie”.
Przygotowana prezentacja, animowane filmy pozwoliły na lepsze zrozumienie zagrożeń i uświadomiły uczniom jak ważne jest by mieć ograniczone zaufanie do tego co się znajduje w sieci oraz do tych osób co z niej korzystają.
 

27 października odbyły się warsztaty z kl. VII. Najstarsi wiekowo uczniowie naszej szkoły doskonale wiedzą jak w bezpieczny sposób korzystać z Internetu.
Kolejny raz zapoznali się z pojęciem ofiary, agresora cyberprzemocy oraz czym jest seksting, stalking, child grooming, trolling. Podczas oglądania prezentacji na ten temat widać było smutek, oburzenie na twarzach uczniów, którzy nie potrafili zrozumieć zachowania internautów, którzy krytykowali, dręczyli oraz osądzali innych nawet ich nie znając.
Zaprezentowali również scenkę dotyczącą nękania za pomocą narzędzi cyberprzemocy. Samodzielnie wyszukiwali strony gdzie można uzyskać pomoc oraz jakie są konsekwencje takiego postępowania.
21 listopada 2017r
 odbyły się kolejne tego typu warsztaty. Tym razem brały w nim udział dzieci z kl. V. Tak jak poprzednie grupy zapoznały się z pojęciem cyberprzemocy. 


21 listopada 2017r odbyły się następne warsztaty na tematy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Tym razem brały w nim udział dzieci z kl. VI. 
22 listopada 2017r
 odbyły się przedostatnie warsztaty na temat bezpieczeństawa w sieci. Brali w nim udział uczniowie z kl. IVb. 


 

28 listopada 2017r. w ramach podsumowania programu na temat cyberprzemocy gościliśmy w naszej szkole Dzielnicowego –Pana asp.  Sławomira Charchuta. Funkcjonariusz przypomniał uczniom, że z technologii komputerowej muszą korzystać mądrze i bezpiecznie, a przede wszystkim zgodnie z prawem. Zwrócił uwagę dzieci, na to że nie powinny wchodzić na strony i portale zabronione lub przeznaczone dla dorosłych. Przedstawiciel policji przypomniał także zagrożenia, jakie wiążą się z nieostrożnym korzystaniem z Internetu. Podkreślił  że kontakty z ludźmi na portalach społecznościowych rządzą się pewnymi zasadami i należy dbać  o to, żeby nie ujawniać swoich danych osobowych. Pan Dzielnicowy uświadomił uczniom, że przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych to przestępstwo regulowane prawem karnym i przedstawił  procedury postępowania w przypadku łamania prawa przez osoby niepełnoletnie oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich wykroczenia przez rodziców.
Sprawozdanie z przeprowadzonych warsztatów dla uczniów klas I-VII
 „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”.

 

Termin realizacji: 20.10.2017-30.11.2017

Ilość godzin:9

Ilość uczniów biorących udział w warsztatach: 102

 

W ramach realizacji programu „Bezpieczna+” przeprowadzono 9 godzin warsztatów na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Podczas organizowanych zajęć starałam się uwrażliwić dzieci na zjawisko przemocy w sieci. Głównym celem było zapoznanie uczniów ze wskaźnikami bezpiecznego korzystania z Internetu oraz uświadomienie roli ograniczonego zaufania do tego, co się znajduje w wirtualnym świecie.

Dzieci dowiedziały się także jak powinny się zachowywać, by nie paść ofiarą cyberprzemocy. Zajęcia miały charakter pogadanki, burzy mózgów i do ich  przeprowadzenia wykorzystywane zostały materiały edukacyjne z następujących stron:

http://www.sieciaki.pl

http://dzieckowsieci.fdn.pl

oraz filmy animowane „3, 2, 1 Internet”, „Bez Kożuszka”, „Zemsta”, „Tajemniczy przyjaciel”.

Jednym z efektów przeprowadzonych zajęć, jest wypracowanie reguł bezpiecznego korzystania z sieci oraz zasad reagowania w sytuacjach cyberprzemocy. 28 listopada 2017r. naszą szkołę odwiedził dzielnicowy z Komisariatu Policji w Sędziszowie Młp. Odbyło się tym dniu spotkanie z wszystkimi uczniami.

Podczas przeprowadzonych warsztatów dostosowywanych odpowiednio do swojego wieku (23.X, 24.X, 25.X, 26.X, dwóch  27.X,  dwóch 21.XI, 22.XI) uczniowie dowiedzieli się min., że nie wolno nagrywać, robić zdjęć innym jeżeli nie mamy na to ich zgody, jak powinni reagować, gdy staną się ofiarą lub świadkiem cyberprzemocy oraz gdzie szukać pomocy w takich przypadkach.

Wiedzę uczniów na temat bezpieczeństwa w sieci sprawdzono za pomocą Quizzów, ankiet, rozmowy kierowanej.