Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

Wieczór kolęd - zakończenie projektu Bezpieczna +

Od października  do grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Zagorzycach Dolnych  realizowano rządowy program „Bezpieczna +”,  którego głównym celem  było wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów w  ramach nauki, wychowania i opieki w szkołach.  W projekcie uczestniczyli wszyscy uczniowie  rodzice oraz nauczyciele. Działania w ramach projektu wspierane były przez organizacje, instytucje  oraz stowarzyszenia działające w środowisku lokalnym. 7 grudnia 2017 roku miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu podczas popołudniowego spotkania, w którym wzięli udział przedstawiciele Rodziców, grona pedagogicznego, uczniów , instytucji i stowarzyszeń  wspierających realizacje programu. Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor krótkim przemówieniem na temat założeń program „Bezpieczna +”. Później  koordynator programu Pani Barbara Bassara podziękowała  Paniom ze Stowarzyszenia  Gospodyń Wiejskich  „Zagorzanki” za pomoc i współpracę przy realizacji programu. Następnie opiekunowie i członkowie Szkolnego Kola Caritas  przekazali na ręce księdza Ryszarda Wacka  słodycze zebrane  w ramach akcji charytatywnej Podziel się cukierkiem dla podopiecznych Podkarpackiego Hospicjum.  Kolejną cześć spotkania stanowiła prezentacja kolęd i pastorałek poznanych  w ramach realizacji programu w celu kultywowania przez uczniów regionalnych tradycji bożonarodzeniowych. Uczniowie z klas starszych zaprezentowali tradycyjne kolędy , pastorałki góralskie i współczesne piosenki  o tematyce świątecznej. Młodzi wykonawcy zachwycili wszystkich umiejętnościami wokalnymi i scenicznymi. W dalszej części kolędy popularne w okolicach Zagorzyc zaprezentowały Panie ze Stowarzyszenia  Gospodyń Wiejskich  „Zagorzanki” i przedstawiciele Zespołu Obrzędowego z Zagorzyc.  Wspólne kolędowanie  pozwoliło poczuć rodzinną atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i rozpocząć radosne oczekiwanie na  narodziny Zbawiciela. Po części artystycznej  przedstawiono prezentację multimedialną obrazująca realizacje program „Bezpieczna+” w Szkole Podstawowej w Zagorzycach Dolnych. Wszelkie działania w ramach  projektu zwiększyły poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza szkołą, nauczyły reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz wdrażały do bezpiecznych i twórczych form spędzania czasu wolnego. Prowadzenie zajęć  z wykorzystaniem  różnorodnych materiałów multimedialnych, metod aktywnych oraz ćwiczeń praktycznych służyło wzmocnieniu  efektywności zrealizowanych celów. Dziękujemy  za pomoc w realizacji działań z programu wszystkim współpracującym z nami instytucjom, organizacjom  oraz stowarzyszeniom.