Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

Hasło Dnia Ziemi 2018 jest motywem przewodnim święta na całym świecie. Tysiące stowarzyszeń ekologicznych 22 kwietnia organizuje manifestacje, konferencje, pokazy i akcje na rzecz środowiska naturalnego. Hasło Dnia Ziemi w 2018 roku brzmi: "End Plastic Pollution". Dotyczy ono walki z zanieczyszczeniem planety plastikowymi odpadami. Celem każdego Dnia Ziemi jest uświadomienie problemów związanych ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków czy brakiem wody w wielu częściach świata. Tego dnia promuje się działania na rzecz walki z zanieczyszczeniem środowiska i edukowanie ludzi na całym świecie, jak wielki problem stanowi zanieczyszczenie środowiska odpadami zrobionymi z tworzyw sztucznych.

W naszej szkole Światowy Dzień Ziemi obchodziliśmy 23 kwietnia. Z tej okazji uczniowie z klas "0", V, VI i VII pod kierunkiem swych wychowawców przygotowali montaż słowno muzyczny o tematyce proekologicznej. Podczas obchodów Dnia Ziemi uczniowie mogli dowiedzieć się jaka jest rola przyrody w życiu człowieka oraz poznać możliwości dbania o własne środowisko i mądrego wykorzystywania darów przyrody, by w ten sposób w jakimś małym stopniu przyczynić do stanu całej planety.