Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

" Za trud, za serce, za uśmiech.....  "

         Dnia 12 października 2018r. w Szkole Podstawowej w Zagorzycach Dolnych odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Po złożeniu życzeń dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły przez Panią Dyrektor, uczniowie klas: IV - VIII przedstawili krótki program artystyczny. Aktorzy zaprezentowali wiersze oraz program kabaretowy na temat życia we współczesnej szkole . Uroczystości towarzyszyła oprawa muzyczna i choreograficzna. Na koniec młodzież złożyła życzenia i wręczyła kwiaty nauczycielom i pracownikom szkoły. 

         Nad przygotowaniem akademii czuwali: P. W. Malahowa,  P. B. Antosz, P. J. Bryg, P. M. Pazdan.