Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

Pasowanie na ucznia          Dzień 11 października 2018 roku w naszej szkole to bardzo ważna data dla uczniów klasy I. W tym bowiem dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowa- nia. Pierwszoklasiści swój program artystyczny rozpoczęli tanecznym krokiem  „Poloneza”. Następnie zaprezentowali swoją wiedzę o szkole i o ruchu drogowym,  śpiewali piosenki, recytowali wiersze odgadywali  zagadki o swojej ojczyźnie oraz wykonali kilka ćwiczeń ruchowych. Jury- publiczność była pewna, że dzieci są już gotowe do ślubowania i pasowania. Wszyscy uczniowie ślubowali uroczyście że:  


-będą dobrymi Polakami i będą dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły,   

-będą pilnymi i wzorowymi uczniami, 

-systematycznie będą uczyć się tego co piękne i mądre,
 

-przyrzekali szanować rodziców, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów,
 

-pomagać słabszym i młodszym od siebie.

Następnie pani dyrektor pasowała na ucznia naszej szkoły każde dziecko za pomocą wielkiego ołówka. Uczniowie otrzymali pamiątkowe książki oraz dyplomy. Dalsza część uroczystości odbyła się w sali lekcyjnej, gdzie dzieci otrzymały poczęstunek.