Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

Prezydium Rady RodzicówPrzewodnicza- Elżbieta Bochnak
Zastępca Przewod. - Anna Charchut
Sekretarz- Aneta Ziobro
Skarbnik- Anna Janik
 
Ogłoszenia!!!

 

Rada Rodziców ustaliła składkę na rok szkolny 2019/2020 w wysokości  50 zł na każde dziecko. Jednocześnie informuje, że koszt wydatków w poprzednim roku wyniósł   ok.41 zł/ na dziecko. Składka na RR jest dobrowolna w związku z czym proszę o podpisanie oświadczenia i zwrot do wychowawców. W przypadku nie wyrażenia zgody dziecko będzie wyłączone ze wszystkich imprez szkolnych finansowanych z budżetu Rady Rodziców (tj. Mikołajki, zabawa choinkowa, dzień dziecka, itp.).

Składkę można wpłacać  u Skarbnika RR - p. Anna Janik lub na konto bankowe:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej
w Zagorzycach Dolnych
39-126 Zagorzyce 78
Nr konta: 56 8642 1139 2013 3936 0713 0001
Tytułem: składka RR - imię i nazwisko ojca dziecka + nr domu
(np. Składka RR - Jan Kowalski -Zagorzyce 123)

Istnieje możliwość wpłaty w ratach w terminie:
-za 1 dziecko o końca października
-za 2 dziecko o końca listopada
-za 3 dziecko o końca grudnia.

 

Przewodnicząca RR

Elżbieta Bochnak    

 Rada Rodziców-Ogłoszenia