Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

         1 marca to dzień, który wpisał się na stałe w program wychowawczy naszej szkoły. Staramy się wówczas uczcić „Żołnierzy Niezłomnych” - „Żołnierzy Wyklętych”. Uroczyste obchody tego święta w tym roku rozpoczął apel patriotyczny, przygotowany przez uczniów klas 5-8  pod kierunkiem nauczycielek  historii  -Pani Barbary Dutki i Pani Beaty Majcher. Plansze, informacje historyczne, wiersze i piosenka  miały na celu przypomnienie,  kim byli i o co walczyli,  zapomniani przez wiele lat  żołnierze AK. Żołnierze wyklęci stanowili polskie powojenne podziemie niepodległościowe,  po 1944 roku przeciwstawili się próbom narzucenia siłą nowego ustroju politycznego w Polsce, nie zgadzali się, by Polską rządziła komunistyczna władza podporządkowana ZSRR.  Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę. Uczczono także lokalnych bohaterów, w tym osobę Karola Chmiela.

            Kolejną część uroczystości stanowiła Msza św.  pod przewodnictwem księdza Proboszcza Wojciecha Wiśniowskiego. Po skończonym nabożeństwie złożono wiązankę kwiatów pod memoriałem upamiętniającym żołnierzy Armii Krajowej, poległych, więzionych, zesłanych, pomordowanych pochodzących z Zagorzyc Dolnych.

              Była to kolejna lekcja naszej trudnej historii, ukazująca postacie i wydarzenia, o których powinniśmy pamiętać.

                                              

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.

 Lech Kaczyński


/Tekst: J. Kłósek/