Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

DROBY

4 marca do naszej szkoły zawitała grupa obrzędowa z Zagorzyc, która zaprezentowała uczniom widowisko pt." Droby Zagorzyckie".
W tradycyjny dla naszej wsi sposób postanowili oni pożegnać karnawał i pokazać uczniom, jak dawniej barwne korowody zapustnych przebierańców obchodziły całą miejscowość, składając wszystkim życzenia i zbierając od ludzi drobne datki.